Please note that our website will be down from 30 Sep 2020 at 2100h to 4 Oct 2020 at 0659h for system upgrade. We apologise for any inconvenience caused during this period.

佛顶尊胜陀罗尼经

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1.

10.

54.

2. 2

64.

80.

82.

81. 81

98.

63. 63 普 隆 娑 哈 阿 弥 达 阿 优 达 底 娑 哈 om pu long suo ha om a mi da a you da di suo ha 尊 胜 佛 母 心 咒 竟

92. 92 扑 落 非 他 物 丛 横 不 是 尘 山 河 及 大 地 全 露 法 王 身 pu luo fei ta wu cong heng bu shi chen shan he ji da di quan lu fa wang shen 一 炬 性 空 火 焚 烧 梦 幻 身 娑 婆 业 尘 尽 净 土 现 全 真 yi ju xing kong huo fen shao meng huan shen suo po ye chen jin jing tu xian quan zhen

7. 7 一 心 奉 请 金 刚 眷 菩 萨 一 心 奉 请 金 刚 索 菩 萨 yi xin feng qing jin gang juan pu sa yi xin feng qing jin gang suo pu sa 一 心 奉 请 紫 贤 金 刚 一 心 奉 请 大 神 金 刚 yi xin feng qing zi xian jin gang yi xin feng qing da shen jin gang 一 心 奉 请 金 刚 爱 菩 萨 一 心 奉 请 金 刚 语 菩 萨 yi xin feng qing jin gang ai pu sa yi xin feng qing jin gang yu pu sa 一 心 奉 请 赤 声 火 金 刚 一 心 奉 请 定 持 灾 金 刚 yi xin feng qing chi sheng huo jin gang yi xin feng qing ding chi zai jin gang

4. 4 我 今 见 闻 得 受 持 愿 解 如 来 真 实 义 wo jin jian wen de shou chi yuan jie ru lai zhen shi yi 无 上 甚 深 微 妙 法 百 千 万 劫 难 遭 遇 wu shang shen shen wei miao fa bai qin wan jie nan zao yu 上 师 为 佛 及 妙 法 与 僧 伽 众 亦 无 异 shang shi wei fo ji miao fa yu seng qie zhong yi wu yi 诸 乐 善 德 之 根 本 一 切 师 前 我 归 命 zhu le shan de zhi gen ben yi qie shi qian wo gui ming 开 经 偈 归 依

8. 8 南 无 虚 空 藏 菩 萨 摩 诃 萨 南 无 普 贤 菩 萨 摩 诃 萨 nan mo xu kong zang pu sa mo he sa nan mo pu xian pu sa mo he sa 南 无 观 世 音 菩 萨 摩 诃 萨 南 无 弥 勒 菩 萨 摩 诃 萨 nan mo guan shi yin pu sa mo he sa nan mo mi le pu sa mo he sa 南 无 金 刚 手 菩 萨 摩 诃 萨 南 无 妙 吉 祥 菩 萨 摩 诃 萨 nan mo jin gang shou pu sa mo he sa nan mo miao ji xiang pu sa mo he sa 南 无 除 灾 障 菩 萨 摩 诃 萨 南 无 地 藏 王 菩 萨 摩 诃 萨 nan mo chu zai zhang pu sa mo he sa nan mo di zang wang pu sa mo he sa 奉 请 八 大 菩 萨

53. 53 欢 喜 , 信 受 奉 行 。 竟 huan xi xin shou feng xin , 佛 顶 尊 胜 陀 罗 尼 , 汝 当 受 持 。 尔 时 大 众 闻 法 fo ding zun sheng tuo luo ni ru dang shou chi er shi da zhong wen fa

91. 91 有 身 苦 乐 本 无 我 是 非 离 欲 好 如 来 性 亡 灵 善 主 持 you shen ku le ben wu wo shi fei li yu hao ru lai xing wang ling shan zhu chi 波 浪 因 风 起 心 平 境 自 亡 未 空 入 我 相 处 处 叹 荒 唐 bo lang yin feng qi xin ping jing zi wang wei kong ru wo xiang chu chu tan huang tang 万 般 带 不 去 唯 有 业 随 身 苦 乐 由 心 造 难 逃 善 恶 因 wan ban dai bu qu wei you ye sui shen ku le you xin zao nan tao shan e yin 名 利 奔 波 苦 忙 生 几 十 年 有 朝 呼 吸 断 何 物 可 留 连 ming li ben bo ku mang sheng ji shi nian you zhao hu xi duan he wu ke liu lian 生 来 无 所 带 死 去 有 何 持 眷 属 虽 恩 爱 终 成 俱 别 离 sheng lai wu suo dai si qu you he chi juan shu sui en ai zhong cheng ju bie li

22. 22 是 陀 罗 尼 法 , 即 说 咒 曰 : shi tuo luo ni fa ji shuo zhou yue 尔 时 世 尊 知 帝 释 意 , 心 之 所 念 , 乐 闻 佛 说 er shi shi zun zhi di shi yi xin zhi suo nian le wen fo shuo 说 增 益 寿 命 之 法 。 shuo zeng yi shou ming zhi fa

97. 97 萨 哇 答 他 噶 答 本 杂 麻 美 木 杂 sar wa ta ta ga ta ben za ma may mun tsa 本 杂 帕 哇 麻 哈 萨 麻 呀 萨 阿 佩 ben za ba wa ma ha sa ma ya sa to a hung phet 圓 滿

6. 6 一 心 奉 请 青 除 灾 金 刚 一 心 奉 请 辟 毒 金 刚 yi xin feng qing qing chu zai jin gang yi xin feng qing pi du jin gang 一 心 奉 请 黄 随 求 金 刚 一 心 奉 请 白 净 水 金 刚 yi xin feng qing huang sui qiu jin gang yi xin feng qing bai jing shui jin gang 度 鲁 度 鲁 。 地 尾 。 娑 婆 诃 。 du lu du lu di wei suo po he 南 无 三 曼 多 。 母 驮 南 。 。 nan mo san man duo mu tuo nan an 安 土 地 真 言 奉 请 八 金 刚 四 菩 萨

3. 3 南 无 香 云 盖 菩 萨 摩 诃 萨 x 3 nan mo xiang yun gai pu sa mo he sa 随 处 结 祥 云 。 诚 意 方 殷 。 诸 佛 现 全 身 。 sui chu jie xiang yun cheng yi fang yin zhu fo xian quan shen 炉 香 赞 南 无 本 师 释 迦 牟 尼 佛 x 3 nan mo ben shi shi jia mou ni fo 炉 香 乍 。 法 界 蒙 熏 。 诸 佛 海 会 悉 遥 闻 。 lu xiang zha ruo fa jie meng xun zhu fo hai hui xi yao wen

55. 55 增 益 智 慧 及 寿 命 , 稽 首 尊 胜 佛 母 足 。 zeng yi zhi hui ji shou ming qi shou zun sheng fo mu zu 吉 祥 天 母 秋 月 色 , 三 面 八 臂 端 严 身 , ji xiang tian mu qiu yue se san mian ba bi duan yan shen 毗 卢 遮 那 所 幻 化 , 出 现 智 慧 佛 母 身 , pi ru zhe na suo huan hua chu xian zhi hui fo mu shen 赐 予 寿 命 与 智 慧 , 稽 首 尊 胜 佛 母 足 。 ci yu shou ming yu zhi hui qi shou zun sheng fo mu zu 尊 胜 佛 母 赞 旃 陀 罗 阁 弥 作

56. 56 增 益 智 慧 及 寿 命 , 稽 首 尊 胜 佛 母 足 。 zeng yi zhi hui ji shou ming qi shou zun sheng fo mu zu 吉 祥 天 母 秋 月 色 , 三 面 八 臂 端 严 身 , ji xiang tian mu qiu yue se san mian ba bi duan yan shen 毗 卢 遮 那 所 幻 化 , 出 现 智 慧 佛 母 身 , pi ru zhe na suo huan hua chu xian zhi hui fo mu shen 赐 予 寿 命 与 智 慧 , 稽 首 尊 胜 佛 母 足 。 ci yu shou ming yu zhi hui qi shou zun sheng fo mu zu 尊 胜 佛 母 赞 旃 陀 罗 阁 弥 作

79. 79 如 来 顶 髻 。 净 拔 恶 道 。 千 亿 诸 佛 共 赞 言 。 ru lai ding ji jing ba e dao qian yi zhu fo gong zan yan 普 利 赡 部 洲 。 圣 德 难 量 。 法 涤 万 劫 障 。 pu li zhan bu zhou sheng de nan liang fa di wan jie zhang 南 无 尊 胜 佛 菩 萨 摩 诃 萨 。 x 3 nan mo zun sheng fo pu sa mo he sa 尊 胜 佛 母 赞

65. 65 万 般 功 德 圆 满 如 皓 月 , 头 顶 吉 祥 尊 师 赐 常 胜 ! wan ban gong de yuan man ru hao yue tou ding ji xiang zun shi ci chang sheng 满 足 三 界 所 求 成 就 藏 , 发 射 妙 言 慧 光 金 太 阳 , man zu san jie suo qiu cheng jiu zang fa she miao yan hui guang jin tai yang 皈 依 于 她 能 生 善 智 慧 , 能 将 阎 罗 手 中 钩 魂 杖 , gui yi yu ta neng sheng shan zhi hui neng jiang yan luo shou zhong gou hun zhang 化 为 纸 画 拯 救 众 生 母 , 佛 顶 尊 胜 盛 德 今 作 赞 。 hua wei zhi hua zheng jiu zhong sheng mu fo ding zun sheng sheng de jin zuo zan 尊 胜 佛 母 长 寿 赞 宗 喀 巴 大 师 作 多 识 译

78. 78 如 法 亲 近 取 悦 善 知 识 , 多 学 掌 握 佛 陀 原 本 意 。 ru fa qin jin qu yue shan zhi shi duo xue zhang wo fo tuo yuan ben yi 一 切 如 愿 圆 满 得 实 现 , 愿 成 如 意 宝 和 意 成 树 。 yi qie ru yuan yuan man de shi xian yuan cheng ru yi bao he yi cheng shu 修 行 诸 种 功 德 臻 圆 满 , 愿 能 促 进 佛 教 大 发 展 。 xiu xing zhu zhong gong de zhen yuan man yuan neng cu jin fo jiao da fa zhan 见 面 闻 名 意 念 或 接 触 , 能 使 一 切 众 生 诸 心 愿 , jian mian wen ming yi nian huo jie chu neng shi yi qie zhong sheng zhu xin yuan 竟

62. 62 以 至 诚 心 而 赞 叹 。 凡 我 所 作 诸 所 善 , yi zhi cheng xin er zan tan fan wo suo zuo zhu suo shan 普 证 最 胜 之 悉 地 , 晨 起 恭 敬 礼 拜 已 , pu zheng zui sheng zhi xi di chen qi gong jing li bai yi 速 疾 成 就 尊 胜 母 , 一 切 众 生 悉 无 遗 , su ji cheng jiu zun sheng mu yi qie zhong sheng xi wu yi 愿 导 彼 佛 光 佛 刹 。 yuan dao bi fo guang fo cha 智 慧 寿 命 皆 增 长 。 福 德 相 随 悉 成 就 , zhi hui shou ming jie zeng zhang fu de xiang sui xi cheng jiu

84. 84 离 婆 离 婆 帝 。 求 诃 求 诃 帝 。 陀 罗 你 帝 。 li po li po di qiu he qiu he di tuo luo ni di 尼 诃 罗 帝 。 毗 黎 你 帝 。 摩 诃 加 帝 。 ni he luo di pi li ni di mo he jia di 真 陵 乾 帝 。 娑 婆 诃 。 x3 or x7 zhen ling qian di sa po he 七 佛 灭 罪 真 言

57. 57 善 持 清 净 之 宝 瓶 , 毗 卢 遮 那 为 顶 严 。 shan chi qing jing zhi bao ping pi lu zhe na wei ding yan 左 手 期 克 印 绢 索 , 执 弓 及 作 无 怖 印 。 zuo shou qi ke yin juan suo zhi gong ji zuo wu bu yin 放 白 色 光 复 摄 聚 , 上 衣 天 缯 服 端 严 。 fang bao se guang fu she ju shang yi tian zeng fu duan yan 增 益 智 慧 寿 命 母 , 卜 达 拉 山 善 安 住 。 zeng yi zhi hui shou ming mu bu da la shan shan an zhu 莲 花 座 上 无 量 光 , 执 箭 及 作 胜 施 印 ; lian hua zuo shang wu liang guang zhi jian ji zuo sheng shi yin

58. 58 稽 首 顶 礼 观 自 在 。 左 方 是 为 秘 密 主 , qi shou ding li guan zi zai zuo fang shi wei mi mi zhu 身 色 洁 白 不 染 垢 , 左 执 莲 花 右 执 佛 , shen se jie bai bu ran gou zuo zhi lian hua you zhi fo 犹 如 优 钵 罗 华 色 。 左 手 执 杵 右 执 佛 , you ru you bo luo hua se zuo shou zhi chu you zhi fo 稽 首 顶 礼 大 势 至 。 东 南 西 北 各 四 方 , qi shou ding li da shi zhi dong nan xi bei ge si fang 薄 伽 瓦 帝 所 赞 叹 。 右 方 至 尊 观 自 在 , bo qie wa di suo zan tan you fang zhi zun guan zi zai

59. 59 蛇 为 颈 饰 具 下 裙 , 安 住 莲 花 月 轮 座 , she wei jing shi ju xia qun an zhu lian hua yue lun zuo 身 色 乃 作 月 白 色 。 右 手 执 剑 左 期 克 , shen se nai zuo yue bai se you shou zhi jian zuo qi ke 顶 礼 调 伏 恶 魔 尊 。 忿 怒 欲 王 月 白 色 , ding li tiao fu e mo zun fen nu yu wang yue bai se 执 持 猛 焰 之 铁 钩 , 具 凶 猛 相 并 双 环 , zhi chi meng yan zhi tie gou ju xiong meng xiang bing shuang huan 各 为 四 忿 怒 明 王 , 前 面 不 动 明 王 护 , ge wei si fen nu ming wang qian mian bu dong ming wang hu

60. 60 赞 叹 绀 色 伏 魔 尊 。 忿 怒 明 王 那 罗 延 , zan tan gan se fu mo zun fen nu ming wang na luo yan 一 面 二 臂 身 色 蓝 , 右 手 执 杖 左 期 克 , yi mian er bi shen se lan you shou zhi zhang zuo qi ke 优 钵 罗 色 具 二 手 , 右 手 执 杵 左 期 克 , you bo luo se ju er shou you shou zhi chu zuo qi ke 赞 叹 调 伏 恶 魔 尊 。 悉 以 虎 裙 蛇 为 饰 , zan tan tiao fu e mo zun xi yi hu qun she wei shi 顶 礼 钩 召 一 切 尊 。 最 极 忿 怒 杖 明 王 , ding li gou zhao yi qie zun zui ji fen nu zhang ming wang

11. 11 多 林 给 孤 独 园 , 与 大 刍 众 千 二 百 五 十 人 俱 , duo lin ji gu du yuan yu da bi chu zhong qian er bai wu shi ren ju 如 是 我 闻 。 一 时 薄 伽 梵 , 在 室 罗 筏 , 住 誓 ru shi wo wen yi shi bo qie fan zai shi luo fa zhu shi 又 与 诸 大 菩 萨 僧 万 二 千 人 俱 。 尔 时 , 三 十 三 天 you yu zhu da pu sa seng wan er qian ren ju er shi san shi san tian 于 善 法 堂 会 , 有 一 天 子 名 曰 善 住 , 与 诸 大 天 游 yu shan fa tang hui you yi tian zi ming yue shan zhu yu zhu da tian you 净 除 一 切 恶 道 佛 顶 尊 胜 陀 罗 尼 经

61. 61 手 中 执 持 甘 露 瓶 , 普 降 甘 露 悉 平 等 , shou zhong zhi chi gan lu ping pu jiang gan lu xi ping deng 是 为 净 居 天 二 子 。 严 饰 美 妙 天 缯 服 , shi wei jing ju tian er zi yan shi mei miao tian zeng fu 我 今 稽 首 清 净 身 。 若 复 有 人 清 晨 起 , wo jin qi shou qing jing shen ruo fu you ren qing chen qi 于 一 切 时 普 赞 叹 , 并 赞 彼 诸 眷 属 等 , yu yi qie shi pu zan tan bing zan bi zhu juan shu deng 赞 叹 息 除 灾 障 尊 , 上 方 容 颜 殊 妙 者 , zan tan xi chu zai zhang zun shang fang rong yan shu miao zhe

67. 67 居 中 向 右 向 左 之 三 面 , 美 丽 文 武 三 态 我 顶 礼 。 ju zhong xiang you xiang zuo zhi san mian mei li wen wu san tai wo ding li 犹 如 水 晶 纯 金 天 青 石 , 所 发 明 净 之 光 极 艳 丽 , you ru shui jing chun jin tian qing shi suo fa ming jing zhi guang ji yan li 犹 如 宝 盖 顶 镶 天 青 石 , 丰 满 头 顶 秀 发 挽 云 髻 。 you ru bao gai ding xiang tian qing shi feng man tou ding xiu fa wan yun ji 宛 若 弯 弯 彩 虹 挂 晴 空 , 漆 黑 明 亮 之 目 双 眉 秀 。 wan ruo wan wan cai hong gua qing kong qi hei ming liang zhi mu shuang mei xiu 就 像 乳 海 环 绕 之 冰 山 , 稳 坐 莲 月 之 巅 我 顶 礼 。 jiu xiang ru hai huan rao zhi bing shan wen zuo lian yue zhi dian wo ding li

68. 68 如 像 晶 润 放 光 的 星 星 , 珠 宝 项 链 佩 戴 在 项 前 。 ru xiang jing run fang guang de xing xing zhu bao xiang lian pei dai zai xiang qian 柔 软 匀 称 双 耳 饰 宝 环 , 神 态 摄 心 魄 者 我 顶 礼 。 rou ruan jun cheng shuang er shi bao huan shen tai she xin po zhe wo ding li 丰 满 双 乳 隆 起 阔 胸 前 , 犹 如 湖 面 降 落 白 天 鹅 。 feng man shuang ru long qi kuo xiong qian you ru hu mian jiang luo bai tian e 丰 满 圆 润 洁 白 似 莲 藕 , 八 只 手 臂 戴 着 珠 宝 饰 。 feng man yuan run jie bai si lian ou ba zhi shou bi dai zhe zhu bao shi 鼻 梁 端 庄 秀 丽 具 魅 力 , 樱 唇 相 映 月 容 招 人 爱 。 bi liang duan zhuang xiu li ju mei li ying chun xiang ying yue rong zhao ren ai

69. 69 赐 予 众 生 续 寿 命 成 就 , 长 寿 佛 母 我 向 您 顶 礼 。 ci yu zhong sheng xu shou ming cheng jiu chang shou fo mu wo xiang nin ding li 手 三 左 弓 右 箭 下 二 手 , 右 赐 福 印 左 持 长 寿 瓶 。 shou san zuo gou you jian xia er shou you ci fu yin zuo chi chang shou ping 如 仙 湖 中 挺 立 的 荷 花 , 婷 婷 玉 立 胸 腰 呈 曲 线 。 ru xian hu zhong ting li de he hua ting ting yu li xiong yao cheng qu xian 如 象 彩 云 笼 罩 水 晶 树 , 冰 清 玉 洁 身 穿 彩 绸 衣 。 ru xiang cai yun long zhao shui jing shu bing qing yu jie shen chuan cai chou yi 手 一 右 持 金 刚 左 绢 索 。 手 二 持 弥 陀 佛 无 畏 印 。 shou yi you chi jin gang zuo juan suo shou er chi mi tuo fo wu wei yin

70. 70 手 持 白 色 拂 尘 的 佛 子 , 持 莲 观 音 与 那 金 刚 手 , shou chi bai se fu chen de fo zi chi lian guan yin yu na jin gang shou 方 便 化 现 种 种 不 同 相 , 如 众 心 意 度 众 我 顶 礼 。 fang bian hua xian zhong zhong bu tong xiang ru zhong xin yi du zhong wo ding li 站 在 您 的 左 右 面 向 您 , 目 光 专 注 不 移 无 餍 足 。 zhan zai nin de zuo you mian xiang nin mu guang zhuan zhu bu yi wu yan zu 右 握 剑 钩 金 刚 杖 与 杵 , 左 手 一 律 结 着 降 魔 印 , you wo jian gou jin gang zhang yu chu zuo shou yi lü jie zhe xiang mo yin 双 腿 盘 作 平 稳 金 刚 坐 , 呈 现 芳 龄 佳 丽 众 佛 母 。 shuang tui pan zuo ping wen jin gang zuo cheng xian fang ling jia li zhong fo mu

90. 90 是 日 已 过 。 命 亦 随 减 。 如 少 水 鱼 。 斯 有 何 乐 。 shi ri yi guo ming yi sui jian ru shao shui yu si you he le 当 勤 精 进 。 如 救 头 燃 。 但 念 无 常 。 慎 勿 放 逸 。 dang qin jing jin ru jiu tou ran dan nian wu chang shen wu fang yi 自 在 归 依 佛 一 心 向 佛 道 西 方 一 路 进 觉 悟 菩 提 升 zi zai gui yi fo yi xin xiang fo dao xi fang yi lu jin jue wu pu ti sheng 不 识 修 身 道 轮 回 苦 海 忙 心 存 无 我 念 大 地 即 天 堂 bu shi xiu shen dao lun hui ku hai mang xin cun wu wo nian da di ji tian tang 普 贤 警 众 偈 自 在 归 依 佛

9. 9 持 此 尊 胜 经 。 上 报 四 重 恩 , 下 济 三 涂 苦 。 chi ci zun sheng jing shang bao si chong en xia ji san tu ku 稽 首 三 界 尊 , 归 依 十 方 佛 。 我 今 发 宏 愿 , qi shou san jie zun gui yi shi fang fo wo jin fa hong yuan 若 有 见 闻 者 , 悉 发 菩 提 心 。 尽 此 一 报 身 , ruo you jian wen zhe xi fa pu ti xin jin ci yi bao shen 同 生 极 乐 国 。 tong sheng ji le guo 发 愿 文

5. 5 。 娑 瓦 婆 瓦 述 驮 。 娑 瓦 达 摩 。 an suo wa po wa shu tuo suo wa da mo 。 修 利 修 利 。 摩 诃 修 利 。 修 修 利 。 萨 婆 诃 。 x3 an xiu li xiu li mo he xiu li xiu xiu li sa po he 娑 瓦 婆 瓦 。 述 度 憾 。 x3 suo wa po wa shu du han 净 口 业 真 言 净 三 业 真 言

71. 71 站 在 上 空 托 着 寿 宝 瓶 , 主 持 降 下 清 净 甘 露 雨 。 zhan zai shang kong tuo zhe shou bao ping zhu chi jiang xia qing jing gan lu yu 常 降 长 生 甘 露 雨 之 地 , 极 乐 净 土 二 位 天 人 童 , chang jiang chang sheng gan lu yu zhi di ji le jing tu er wei tian ren tong 一 切 知 识 领 域 俱 通 达 , 慈 悲 之 心 观 照 无 量 众 , yi qie zhi shi ling yu ju tong da chi bei zhi xin guan zhao wu liang zhong 消 除 兵 火 毒 等 诸 灾 祸 , 人 天 救 度 导 师 我 顶 礼 。 xiao chu bing huo du deng zhu zai huo ren tian jiu du dao shi wo ding li 不 动 欲 王 蓝 杖 大 势 至 , 站 在 您 的 四 方 破 魔 障 。 bu dong yu wang lan zhang da shi zhi zhan zai nin de si fang po mo zhang

72. 72 曾 有 名 为 甚 坚 的 天 童 , 念 诵 您 的 咒 语 仅 六 宵 , ceng you ming wei shen jian de tian tong nian song nin de zhou yu jin liu xiao 遍 一 切 时 利 众 施 安 乐 , 世 众 共 同 救 主 我 顶 礼 。 bian yi qie shi li zhong shi an le shi zhong gong tong jiu zhu wo ding li 脱 离 十 分 可 怕 的 大 限 , 续 命 长 寿 免 去 恶 堕 苦 。 tuo li shi fen ke pa de da xian xu ming chang shou mian qu e duo ku 我 以 一 心 依 您 坚 信 您 , 尊 为 救 主 坚 持 修 禅 定 , wo yi yi xin yi nin jian xin nin zun wei jiu zhu jian chi xiu chan ding 破 除 知 觉 途 中 诸 暗 障 , 平 等 之 心 对 待 众 有 情 , po chu zhi jue tu zhong zhu an zhang ping deng zhi xin dui dai zhong you qing

73. 73 再 三 疾 呼 倘 若 不 救 应 , 怎 能 相 信 您 是 慈 悲 藏 。 zai san ji hu tang ruo bu jiu ying zen neng xiang xin nin shi ci bei zang 如 象 慈 母 不 忘 爱 子 心 , 一 心 向 您 具 诚 信 弟 子 , ru xiang ci mu bu wang ai zi xin yi xin xiang nin ju cheng xin di zi 您 能 明 察 一 切 众 生 心 , 曾 经 为 利 众 生 发 大 愿 。 nin neng ming cha yi qie zhong sheng xin ceng jing wei li zhong sheng fa da yuan 如 何 救 度 之 法 无 不 精 , 消 除 世 寂 诸 过 有 能 力 。 ru he jiu du zhi fa wu bu jing xiao chu shi ji zhu guo you neng li 念 诵 经 咒 以 及 做 供 养 , 佛 母 为 何 不 能 俱 如 愿 ? nian song jing zhou yi ji zuo gong yang fo mu wei he bu neng ju ru yuan

74. 74 获 无 量 寿 不 受 神 鬼 害 , 摆 脱 非 时 死 亡 与 疾 病 。 huo wu liang shou bu shou shen gui hai bai tuo fei shi si wang yu ji bing 聪 慧 能 忆 前 生 言 有 信 , 具 备 念 力 投 生 极 乐 世 。 cong hui neng yi qian sheng yan you xin ju bei nian li tou sheng ji le shi 受 人 尊 敬 战 胜 诸 敌 害 , 剑 术 咒 术 空 中 飞 行 等 , shou ren zun jing zhan sheng zhu di hai jian shu zhou shu kong zhong fei xing deng 佛 经 所 说 持 咒 诸 成 就 , 修 持 之 士 所 求 诸 心 愿 , fo jing suo shuo chi zhou zhu cheng jiu xiu chi zhi shu suo qiu zhu xin yuan 因 此 我 愿 常 转 清 净 身 , 遇 佛 出 世 成 为 佛 子 种 , yin ci wo yuan chang zhuan qing jing shen yu fo chu shi cheng wei fo zi zhong

75. 75 愿 做 持 此 咒 的 随 从 者 , 法 王 阎 罗 大 帝 也 曾 在 , yuan zuo chi ci zhou de sui cong zhe fa wang yan luo da di ye ceng zai 托 付 保 管 圣 咒 帝 释 天 , 起 誓 永 做 此 法 的 护 持 , tuo fu bao guan sheng zhou di shi tian qi shi yong zuo ci fa de hu chi 佛 祖 面 前 对 于 末 世 众 , 不 做 计 较 善 待 有 誓 言 。 fo zu mian qian dui yu mo shi zhong bu zuo ji jiao shan dai you shi yan 忆 其 誓 言 持 咒 诸 效 益 , 迅 速 得 以 实 现 请 赞 助 。 yi qi shi yan chi zhou zhu xiao yi xun su de yi shi xian qing zan zhu 依 靠 佛 母 慈 悲 观 照 力 , 一 切 心 愿 如 愿 望 实 现 。 yi kao fo mu ci bei guan zhao li yi qie xin yuan ru yuan wang shi xian

66. 66 世 界 救 主 无 量 寿 佛 祖 , 对 您 广 为 赞 颂 有 所 闻 。 shi jie jiu zhu wu liang shou fo zu dui nin guang wei zan song you suo wen 但 却 诸 正 法 之 聚 集 地 , 极 乐 世 界 庄 严 宝 殿 中 , dan que zhu zheng fa zhi ju ji di ji le shi jie zhuang yan bao dian zhong 久 依 圣 母 双 足 之 下 人 , 才 有 机 会 鼓 舌 说 此 赞 。 jiu yi sheng mu shuang zu zhi xia ren cai you ji hui gu she shuo ci zan 耀 眼 多 姿 光 芒 照 寰 宇 , 比 例 匀 称 俊 秀 佛 母 身 。 yao yan duo zi guang mang zhao huan yu bi li jun cheng jun xiu fo mu shen 如 象 盲 人 观 看 诸 色 相 , 您 的 性 相 对 我 甚 隐 密 。 ru xiang mang ren guan kan zhu se xiang nin de xing xiang dui wo shen yin mi

76. 76 堕 为 邪 恶 心 志 的 奴 隶 , 从 事 得 恶 果 的 黑 恶 业 , duo wei xie e xin zhi de nu li cong shi de e guo de hei e ye 助 我 成 就 圣 母 大 果 位 , 成 为 弱 众 生 的 救 助 者 。 zhu wo cheng jiu sheng mu da guo wei cheng wei ruo zhong sheng de jiu zhu zhe 由 于 不 明 事 理 而 所 作 , 一 切 恶 业 立 即 求 消 除 。 you yu bu ming shi li er suo zuo yi qie e ye li ji qiu xiao chu 永 久 寿 命 宽 广 思 辨 力 , 诚 信 慈 悲 精 进 禅 定 等 , yong jiu shou ming kuan guang si bian li cheng xin ci bei jing jin chan ding deng 对 于 众 生 救 主 圣 王 母 , 略 作 赞 颂 所 获 善 功 德 , dui yu zhong sheng jiu zhu sheng wang mu lüe zuo zan song suo huo shan gong de

77. 77 一 切 按 照 心 中 所 发 愿 , 希 望 一 念 生 出 便 成 功 。 yi qie an zhao xin zhong suo fa yuan xi wang yi nian sheng chu bian cheng gong 所 有 助 修 菩 提 顺 因 缘 , 如 来 乐 意 万 般 摄 持 力 , suo you zhu xiu pu ti shun yin yuan ru lai le yi wan ban she chi li 以 闻 思 修 净 化 自 心 时 , 对 于 证 悟 正 道 设 障 碍 , yi wen si xiu jing hua zi xin shi dui yu zheng wu zheng dao she zhang ai 一 切 黑 恶 势 力 及 眷 属 , 运 用 诛 伐 之 法 消 灭 之 。 yi qie hei e shi li ji juan shu yun yong zhu fa zhi fa xiao mie zhi 博 闻 见 性 教 证 诸 品 德 , 增 进 发 达 一 切 希 如 愿 。 bo wen jian xing jiao zheng zhu pin de zeng jin fa da yi qie xi ru yuan

96. 96 百 字 明 咒 嗡 本 杂 萨 萨 麻 雅 麻 努 巴 拉 雅 本 杂 萨 om ben za sa to sa ma ya ma nu pa la ya ben za sa to 嗲 那 巴 帝 他 帝 多 美 帕 哇 苏 多 卡 唷 美 帕 哇 ti no pa di ta di do may ba wa su to ka yo may ba wa 萨 哇 悉 提 美 巴 雅 杂 萨 哇 噶 麻 苏 杂 美 sa wa si ti may ba ya sa sa wa kar ma su tsa may 吉 当 师 利 养 沽 噜 哈 哈 哈 哈 货 帕 噶 万 tsi tam shi ri yam ku ru hung ha ha ha ha ho ba ga wan 苏 波 卡 唷 美 帕 哇 阿 努 啦 多 美 帕 哇 su po ka yo may ba wa a nu ra to may ba wa

16. 16 善 住 得 免 斯 苦 。 shan zhu de mian si ku 思 无 计 , 何 所 皈 依 , 唯 有 如 来 应 正 等 觉 , 令 其 si wu ji he suo gui yi wei you ru lai ying zheng deng jue ling qi 尔 时 帝 释 即 于 此 日 初 夜 分 时 , 以 种 种 华 er shi di shi ji yu ci ri chu ye fen shi yi zhong zhong hua man 涂 香 末 香 , 以 妙 天 衣 庄 严 执 持 , 往 诣 誓 多 林 园 tu xiang mo xiang yi miao tian yi zhuang yan zhi chi wang yi shi duo lin yuan 当 堕 七 返 恶 道 之 身 , 极 受 苦 恼 , 痛 割 于 心 , 谛 dang duo qi fan e dao zhi shen ji shou ku nao tong ge yu xin di

30. 30 萨瓦 - 他达嘎他 - 喜达亚 。 Sarva Tathagata Hridaya • 阿地达那 - 阿地帝爹 。 Adhishthana Adhishthite • 穆爹 - 穆爹 - 马哈 - 穆爹 。 Mudre Mudre Maha Mudre • 马哈穆达 - 曼他 - 巴爹 - 梭哈 。 Mahamudra Mantra Padaih Soha •

15. 15 帝 释 须 臾 静 住 , 入 定 谛 观 , 即 见 善 住 当 受 七 返 di shi xu yu jing zhu ru ding di guan ji jian shan zhu dang shou qi fan 自 思 惟 , 此 善 住 天 子 受 何 七 返 恶 道 之 身 。 尔 时 zi si wei ci shan zhu tian zi shou he qi fan e dao zhi shen er shi 恶 道 之 身 , 所 谓 猪 狗 野 干 , 猕 猴 蟒 蛇 乌 鹫 等 身 , e dao zhi shen suo wei zhu gou ye gan mi hou mang she wu jiu deng shen 食 诸 秽 恶 不 净 之 物 。 尔 时 帝 释 观 见 善 住 天 子 , shi zhu hui e bu jing zhi wu er shi di shi guan jian shan zhu tian zi 尔 时 帝 释 闻 善 住 天 子 语 已 , 甚 大 惊 愕 , 即 er shi di shi wen shan zhu tian zi yu yi shen da jing e ji

95. 95 圆 满 道 地 诸 功 德 。 速 证 金 刚 总 持 位 。 yuan man dao di zhu gong de su zheng jin gang zong chi wei 愿 凡 有 情 仅 见 闻 。 顷 刻 忆 念 触 我 身 。 yuan fan you qing jin jian wen qing ke yi nian chu wo shen 以 至 向 我 说 一 语 。 当 下 离 苦 恒 安 乐 。 yi zhi xiang wo shuo yi yu dang xia li ku heng an le 大 德 流 芳 传 百 世 。 乘 殿 普 照 万 众 生 。 da de liu fang chuan bai shi cheng dian pu zhao wan zhong sheng 禅 法 佛 教 功 千 秋 。 寺 庙 光 辉 照 十 方 。 chan fa fo jiao gong qian qiu si miao guang hui zhao shi fang

93. 93 我 今 读 诵 胜 功 德 。 回 向 众 生 净 土 中 。 wo jin du song shen gong de hui xiang zhong sheng jing tu zhong 愿 仗 三 宝 慈 悲 力 。 消 除 众 生 三 业 罪 。 yuan zhang san bao ci bei li xiao chu zhong sheng san ye zui 回 向 文 脱 离 三 界 轮 回 苦 。 往 生 西 方 极 乐 国 。 tuo li san jie lun hui ku wang sheng xi fang ji le guo 莲 花 现 出 庄 严 身 。 见 佛 闻 法 证 无 生 。 lian hua xian chu zhuang yan shen jian fo wen fa zheng wu sheng 分 身 十 方 度 含 识 。 一 切 众 生 共 成 佛 。 fen shen shi fang du han shi yi qie zhong sheng gong cheng fo

94. 94 度 尽 一 切 有 情 众 。 同 登 彼 岸 尽 无 余 。 du jin yi qie you qing zhong tong deng bi an jin wu yu 谨 愿 以 此 诸 功 德 。 速 证 上 师 佛 陀 位 。 jin yuan yi ci zhu gong de su zheng shang shi fo tuo wei 唯 愿 殊 胜 菩 提 心 。 未 生 起 者 令 生 起 。 wei yuan shu sheng pu ti xin wei sheng qi zhe ling sheng qi 已 生 起 者 无 退 转 。 恒 时 增 长 无 间 断 。 yi sheng qi zhe wu tui zhuan heng shi zeng zhang wu jian duan 愿 永 不 离 善 知 识 。 妙 法 殊 胜 恒 受 用 。 yuan yong bu li shan zhi shi miao fa shu sheng heng shou yong

40. 40 天 帝 , 何 况 更 以 多 诸 供 具 , 华 香 末 香 tian di he kuang geng yi duo zhu gong ju hua man tu xiang mo xiang 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 。 nou duo luo san miao san pu ti 幢 幡 宝 盖 等 , 衣 服 璎 珞 作 诸 庄 严 , 于 四 衢 道 造 chuang fan bao gai deng yi fu ying luo zuo zhu zhuang yan yu si qu dao zao su 堵 波 , 安 置 陀 罗 尼 , 合 掌 恭 敬 , 旋 绕 行 道 , 皈 du bo an zhi tuo luo ni he zhang gong jing xuan rao xing dao gui 众 生 , 为 一 切 诸 佛 之 所 授 记 , 皆 得 不 退 转 于 阿 zhong sheng wei yi qie zhu fo zhi suo shou ji jie de bu tui zhuan yu a

31. 31 道 苦 。 天 帝 , 此 大 陀 罗 尼 , 八 十 八 伽 沙 俱 胝 dao ku tian di ci da tuo luo ni ba shi ba jing qie sha ju zhi 胜 陀 罗 尼 , 能 除 一 切 罪 业 等 障 , 能 破 一 切 秽 恶 sheng tuo luo ni neng chu yi qie zui ye deng zhang neng po yi qie hui e 百 千 诸 佛 , 同 共 宣 说 , 随 喜 受 持 , 大 日 如 来 智 bai qian zhu fo tong gong xuan shuo sui xi shou chi da ri ru lai zhi 印 印 之 。 为 破 一 切 众 生 秽 恶 道 苦 故 , 为 一 切 地 yin yin zhi wei po yi qie zhong sheng hui e dao ku gu wei yi qie di 佛 告 帝 释 言 : 此 咒 名 净 除 一 切 恶 道 佛 顶 尊 fo gao di shi yan ci zhou ming jing chu yi qie e dao fo ding zun

32. 32 众 生 , 乐 造 杂 染 恶 业 众 生 得 饶 益 故 。 又 此 陀 罗 zhong sheng le zao za ran e ye zhong sheng de rao yi gu you ci tuo luo 堕 生 死 海 中 众 生 得 解 脱 故 。 短 命 薄 福 、 无 救 护 duo sheng si hai zhong zhong sheng de jie tuo gu duan ming bo fu wu jiu hu 尼 于 瞻 部 洲 住 持 力 故 , 能 令 地 狱 恶 道 众 生 , 种 ni yu zhan bu zhou zhu chi li gu neng ling di yu e dao zhong sheng zhong 种 流 转 生 死 、 薄 福 众 生 , 不 信 善 恶 业 、 失 正 道 zhong liu zhuan sheng si bo fu zhong sheng bu xin shan e ye shi zheng dao 狱 畜 生 阎 罗 王 界 众 生 , 得 解 脱 故 。 临 急 苦 难 , yu chu sheng yan luo wang jie zhong sheng de jie tuo gu lin ji ku nan

33. 33 当 授 与 善 住 天 子 , 复 当 受 持 读 诵 思 惟 , 爱 乐 忆 dang shou yu shan zhu tian zi fu dang shou chi du song si wei ai le yi 佛 告 天 帝 : 我 说 此 陀 罗 尼 , 付 嘱 于 汝 , 汝 fo gao tian di wo shuo ci tuo luo ni fu zhu yu ru ru 念 供 养 , 于 赡 部 洲 一 切 众 生 , 广 为 宣 说 此 陀 罗 nian gong yang yu zhan bu zhou yi qie zhong sheng guang wei xuan shuo ci tuo luo 尼 印 , 亦 为 一 切 诸 天 子 , 故 说 此 陀 罗 尼 印 , 付 ni yin yi wei yi qie zhu tian zi gu shuo ci tuo luo ni yin fu 众 生 等 , 得 解 脱 义 故 。 zhong sheng deng de jie tuo yi gu

18. 18 佛 顶 尊 胜 , 能 净 一 切 恶 道 , 能 净 除 一 切 生 死 苦 fo ding zun sheng neng jing yi qie e dao neng jing chu yi qie sheng si ku 便 微 笑 告 帝 释 言 : 天 帝 , 有 陀 罗 尼 , 名 为 如 来 bian wei xiao gao di shi yan tian di you tuo luo ni ming wei ru lai 恼 , 又 能 净 除 诸 地 狱 阎 罗 王 界 畜 生 之 苦 , 又 破 nao you neng jing chu zhu di yu yan luo wang jie chu sheng zhi ku you po 一 切 地 狱 , 能 回 向 善 道 。 yi qie di yu neng hui xiang shan dao 切 世 界 已 , 其 光 还 来 绕 佛 三 匝 , 从 佛 口 入 , 佛 qie shi jie yi qi guang huan lai rao fo san za cong fo kou ru fo

41. 41 堵 波 塔 。 su du bo ta , 真 是 佛 子 , 持 法 栋 梁 , 又 是 如 来 全 身 舍 利 duo zhen shi fo zi chi fa dong liang you shi ru lai quan shen she li 尔 时 , 阎 摩 罗 法 王 , 于 时 夜 分 , 来 诣 佛 所 er shi yan mo luo fa wang yu shi ye fen lai yi fo suo 。 到 已 , 以 种 种 天 衣 妙 华 , 香 庄 严 供 养 佛 已 dao yi yi zhong zhong tian yi miao hua tu xiang zhuang yan gong yang fo yi 依 礼 拜 。 天 帝 , 彼 人 能 如 是 供 养 者 , 名 摩 诃 萨 yi li bai tian di bi ren neng ru shi gong yang zhe ming mo he sa

42. 42 诵 是 陀 罗 尼 者 , 我 常 随 逐 守 护 , 不 令 持 者 堕 于 song shi tuo luo ni zhe wo chang sui zhu shou hu bu ling chi zhe duo yu 说 , 赞 持 大 力 陀 罗 尼 , 故 来 修 学 。 若 有 受 持 读 shuo zan chi da li tuo luo ni gu lai xiu xue ruo you shou chi du 地 狱 , 以 彼 随 顺 如 来 言 教 而 护 念 之 。 di yu yi bi sui shun ru lai yan jiao er hu nian zhi 尔 时 , 护 世 四 天 大 王 , 绕 佛 三 匝 白 佛 言 : er shi hu shi si tian da wang rao fo san za bai fo yan , 绕 佛 七 匝 , 顶 礼 佛 足 而 作 是 言 : 我 闻 如 来 演 rao fo qi za ding li fo zu er zuo shi yan wo wen ru lai yan

20. 20 利 , 随 处 安 稳 。 一 切 如 来 之 所 观 视 , 一 切 天 神 li sui chu an wen yi qie ru lai zhi suo guan shi yi qie tian shen , 还 得 增 寿 , 得 身 口 意 净 , 身 无 苦 痛 , 随 其 福 huan de zeng shou de shen kou yi jing shen wu ku tong sui qi fu 恒 常 侍 卫 , 为 人 所 敬 , 恶 障 消 灭 , 一 切 菩 萨 同 heng chang shi wei wei ren suo jing e zhang xiao mie yi qie pu sa tong 心 覆 护 。 xin fu hu 天 帝 , 若 人 命 欲 将 终 , 须 臾 忆 念 此 陀 罗 尼 tian di ruo ren ming yu jiang zhong xu yu yi nian ci tuo luo ni

46. 46 , 诵 此 陀 罗 尼 二 十 一 遍 , 散 亡 者 骨 上 , 即 得 生 song ci tuo luo ni er shi yi bian san wang zhe gu shang ji de sheng 禽 兽 异 类 之 身 , 取 其 亡 者 随 身 分 骨 , 以 土 一 把 qin shou yi lei zhi shen qu qi wang zhe sui shen fen gu yi tu yi ba 天 。 佛 言 : 若 人 能 日 日 诵 此 陀 罗 尼 二 十 一 遍 , tian fo yan ruo ren neng ri ri song chi tuo luo ni er shi yi bian 应 消 一 切 世 间 广 大 供 养 , 身 往 生 极 乐 世 界 。 ying xiao yi qie shi jian guang da gong yang she shen wang sheng ji le shi jie 堕 饿 鬼 , 乃 至 堕 大 阿 鼻 地 狱 , 或 生 水 中 , 或 生 duo e gui nai zhi duo da a bi di yu huo sheng shui zhong huo sheng

17. 17 善 住 天 子 , 云 何 当 受 七 返 畜 生 恶 道 之 身 , 具 如 shan zhu tian zi yun he dang shou qi fan chu sheng e dao zhi shen ju ru 于 佛 前 广 大 供 养 。 佛 前 胡 跪 而 白 佛 言 : 世 尊 , yu fo qian guang da gong yang fo qian hu gui er bai fo yan shi zun 上 说 。 shang shou 尔 时 , 如 来 顶 上 , 放 种 种 光 , 遍 满 十 方 一 er shi ru lai ding shang fang zhong zhong guang bian man shi fang yi , 于 世 尊 所 。 到 已 , 顶 礼 佛 足 , 右 绕 七 匝 , 即 yu shi zun suo dao yi ding li fo zu you rao qi za ji

47. 47 诸 佛 俱 会 一 处 , 一 切 如 来 恒 为 演 说 微 妙 之 义 , zhu fo ju hui yi chu yi qie ru lai heng wei yan shuo wei miao zhi yi 此 身 已 , 即 得 往 生 种 种 微 妙 诸 佛 刹 土 , 常 与 she ci shen yi ji de wang sheng zhong zhong wei miao zhu fo cha tu chang yu 一 切 世 尊 即 授 其 记 , 身 光 照 耀 一 切 刹 土 。 佛 言 yi qie shi zun ji shou qi ji shen guang zhao yao yi qie cha tu fo yan : 若 诵 此 陀 罗 尼 法 , 于 其 佛 前 , 先 取 净 土 作 坛 ruo song ci tuo luo ni fa yu qi fo qian xian qu jing tu zuo tan 若 常 念 诵 , 得 大 涅 。 复 增 寿 命 , 受 胜 快 乐 , ruo chang nian song de da nie pan fu zeng shou ming shou sheng kuai le

12. 12 乐 。 le 绕 , 欢 喜 游 戏 , 种 种 音 乐 , 共 相 娱 乐 , 受 诸 快 rao huan xi you xi zhong zhong yin yue gong xiang yu le shou zhu kuai 尔 时 善 住 天 子 即 于 夜 分 , 闻 有 声 言 : 善 住 er shi shan zhu tian zi ji yu ye fen wen you sheng yan shan zhu 天 子 , 却 后 七 日 , 命 将 欲 尽 , 命 终 之 后 , 生 赡 部 tian zi que hou qi ri ming jiang yu jin ming zhong zhi hou sheng zhan bu 于 园 观 , 又 与 大 天 受 胜 尊 贵 , 与 诸 天 女 前 后 围 yu yuan guan you yu da tian shou sheng zun gui yu zhu tian nü qian hou wei

21. 21 消 灭 , 无 有 遗 余 。 诸 佛 刹 土 , 及 诸 天 宫 , 一 切 xiao mie wu you yi yu zhu fo cha tu ji zhu tian gong yi qie 所 有 一 切 地 狱 畜 生 , 阎 罗 王 界 饿 鬼 之 苦 , 破 坏 suo you yi qie di yu chu sheng yan luo wang jie e gui zhi ku po huai 菩 萨 所 住 之 门 , 无 有 障 碍 , 随 意 趣 入 。 pu sa suo zhu zhi men wu you zhang ai sui yi qu ru 尔 时 帝 释 白 佛 言 : 世 尊 , 唯 愿 如 来 为 众 生 er shi di shi bai fo yan shi zun wei yuan ru lai wei zhong sheng 天 帝 , 若 人 能 须 臾 读 诵 此 陀 罗 尼 者 , 此 人 tian di ruo ren neng xu yu du song ci tuo luo ni zhe ci ren

43. 43 罗 尼 法 , 亦 为 短 命 诸 众 生 说 。 当 先 洗 浴 , 着 新 uo ni fa yi wei duan ming zhu zhong sheng shuo dang xian xi yu zhuo xin 告 四 天 王 : 汝 今 谛 听 , 我 当 为 汝 宣 说 受 持 此 陀 gao si tian wang ru jin di ting wo dang wei ru xuan shuo shou chi ci tuo 净 衣 , 白 月 圆 满 十 五 日 时 , 持 斋 诵 此 陀 罗 尼 , jing yi bai yue yuan man shi wu ri shi chi zhai song ci tuo luo ni 满 其 千 遍 , 令 短 命 众 生 , 还 得 增 寿 , 永 离 病 苦 man qi qian bian ling duan ming zhong sheng huan de zeng shou yong li bing ku 世 尊 , 唯 愿 如 来 为 我 广 说 持 陀 罗 尼 法 。 尔 时 佛 shi zun wei yuan ru lai wei wo guang shuo chi tuo luo ni fa er shi fo

52. 52 坐 而 听 法 。 zuo er ting fa 供 养 世 尊 , 绕 百 千 匝 , 于 佛 前 立 , 踊 跃 欢 喜 , gong yang shi zun rao bai qian za yu fo qian li yong yue huan xi 尔 时 世 尊 舒 金 色 臂 , 摩 善 住 天 子 顶 , 而 为 er shi shi zun shu jin se bi mo shan zhu tian zi ding er wei 说 法 , 受 菩 提 记 。 佛 言 : 此 经 名 净 除 一 切 恶 道 shuo fa shou pu ti ji fo yan ci jing ming jing chu yi qie e dao , 往 诣 佛 所 , 设 大 供 养 , 以 妙 天 衣 , 及 诸 璎 珞 wang yi fo suo she da gong yang yi miao tian yi ji zhu ying luo

85. 85 南 无 薄 伽 伐 蒂 。 钵 利 若 。 波 罗 蜜 多 曳 。 nan mo bo qie fa di bo li ruo bo luo mi duo ye 怛 侄 他 。 。 纥 利 。 地 利 。 室 利 。 戍 噜 知 。 dan zhi ta an qi li di li shi li shu lu zhi 三 蜜 栗 知 。 佛 社 曳 莎 诃 。 x3 san mi li zhi fo she ye suo he 。 乌 伦 尼 娑 婆 诃 。 x3 an wu lun ni sa po he 般 若 无 尽 藏 真 言 金 刚 心 真 言

19. 19 当 得 清 净 之 身 。 随 所 生 处 , 忆 持 不 忘 。 从 一 佛 dang de qing jing zhi shen sui suo sheng chu yi chi bu wang cong yi fo 经 于 耳 , 先 世 所 造 一 切 地 狱 恶 业 , 悉 皆 消 灭 , jing yu er xian shi suo zao yi qie di yu e ye xi jie xiao mie 刹 至 一 佛 刹 , 从 一 天 界 至 一 天 界 , 遍 历 三 十 三 cha zhi yi fo cha cong yi tian jie zhi yi tian jie bian li san shi san 天 , 所 生 之 处 , 忆 持 不 忘 。 tian suo sheng zhi chu yi chi bu wang 天 帝 , 此 佛 顶 尊 胜 陀 罗 尼 , 若 有 人 闻 , 一 tian di ci fo ding zun sheng tou luo ni ruo you ren wen yi

36. 36 功 德 。 如 是 天 帝 , 此 陀 罗 尼 名 吉 祥 , 能 净 一 切 gong de ru shi tian di ci tuo luo ni ming ji xiang neng jing yi qie 至 得 到 菩 提 道 场 最 胜 之 处 , 皆 由 赞 美 此 陀 罗 尼 zhi de dao pu ti dao chang zui sheng zhi chu jie you zan mei ci tuo luo ni 恶 道 。 此 佛 顶 尊 胜 陀 罗 尼 , 犹 如 日 藏 摩 尼 之 宝 e dao ci fo ding zun sheng tuo luo ni you ru ri zang mo ni zhi bao , 净 无 瑕 秽 , 净 等 虚 空 , 光 焰 照 彻 , 无 不 周 遍 jing wu xia hui jing deng xu kong guang yan zhao che wu bu zhou bian 此 陀 罗 尼 故 , 转 所 生 处 , 皆 得 清 净 。 天 帝 , 乃 ci tuo luo ni gu zhuan suo sheng chu jie de qing jing tian di nai

48. 48 罗 尼 印 , 屈 其 头 指 , 以 大 母 指 压 , 合 掌 当 其 心 luo ni yin qu qi tou zhi yi da mu zhi ya he zhang dang di xin 烧 众 名 香 , 右 膝 着 地 胡 跪 , 心 常 念 佛 , 作 慕 陀 shao zhong ming xiang you xi zhuo di hu gui xin chang nian fo zuo mu tuo 上 , 诵 此 陀 罗 尼 一 百 八 遍 讫 , 于 其 坛 中 , 如 云 shang song ci tuo luo ni yi bai ba bian qi yu qi tan zhong ru yun 王 雨 华 , 能 遍 供 养 八 十 八 俱 胝 , 伽 沙 那 瘐 多 wang yu hua neng bian gong yang ba shi ba ju zhi jing qie sha nuo yu duo , 随 其 大 小 方 四 角 作 , 以 种 种 草 华 散 于 坛 上 , sui qi da xiao fang si jiao zuo yi zhong zhong cao hua shan yu tan shang

45. 45 忆 持 不 忘 , 常 识 宿 命 。 yi chi bu wang chang shi su ming 胞 胎 之 身 , 所 生 之 处 , 莲 华 化 生 , 一 切 生 处 , bao tai zhi shen suo sheng zhi chu lian hua hua sheng yi qie sheng chu 佛 言 : 若 人 先 造 一 切 极 重 恶 业 , 遂 即 命 终 , fo yan ruo ren xian zao yi qie ji zhong e ye sui ji ming zhong 乘 斯 恶 业 , 应 堕 地 狱 , 或 堕 畜 生 阎 罗 王 界 , 或 cheng si e ye ying duo di yu huo duo chu sheng yan luo wang jie huo 断 , 即 得 往 生 寂 静 世 界 。 从 此 身 已 , 后 更 不 受 duan ji de wang sheng ji jing shi jie cong ci shen yi hou geng bu shou

49. 49 三 昧 。 持 此 陀 罗 尼 法 , 应 如 是 。 san mei chi ci tuo luo ni fa ying ru shi 是 佛 子 。 即 得 无 障 碍 智 三 昧 , 得 大 菩 提 心 庄 严 shi fo zi ji de wu zhang ai zhi san mei de da pu ti xin zhuang yan 佛 告 天 帝 : 我 以 此 方 便 , 一 切 众 生 应 堕 地 fo gao tian di wo yi ci fang bian yi qie zhong sheng ying duo di 狱 道 , 令 得 解 脱 , 一 切 恶 道 亦 得 清 净 , 复 令 持 yu dao ling de jie tuo yi qie e dao yi de qing jing fu ling chi 百 千 诸 佛 。 彼 佛 世 尊 咸 共 赞 言 : 善 哉 希 有 , 真 bai qian zhu fo bi fo shi zun xian gong zan yan shan zai xi you zhen

38. 38 佛 告 天 帝 : 若 人 能 书 写 此 陀 罗 尼 , 安 高 幢 fo gao tian di ruo ren neng shu xie ci tuo luo ni an gao chuang 恼 , 悉 皆 消 灭 。 nao xi jie xiao mie 上 , 或 安 高 山 , 或 安 楼 上 , 乃 至 安 置 堵 波 中 shang huo an gao shan huo an lou shang nai zhi an zhi su du bo zhong 。 天 帝 , 若 有 、 尼 、 优 婆 塞 、 优 婆 夷 tian di ruo you bi chu bi chu ni you po se you po yi 能 如 是 者 , 一 切 恶 道 , 皆 得 清 净 , 一 切 地 狱 苦 neng ru shi zhe yi qie e dao jie de qing jing yi qie di yu ku

13. 13 尔 时 善 住 天 子 闻 此 声 已 , 即 大 惊 怖 , 身 毛 er shi shan zhu tian zi wen ci shen yi ji da jing bu shen mao 希 得 人 身 , 生 于 贫 贱 , 处 于 母 胎 , 即 无 两 目 。 xi de ren shen sheng yu pin jian chu yu mu tai ji wu liang mu 皆 竖 , 愁 忧 不 乐 。 速 疾 往 诣 天 帝 释 所 , 悲 啼 号 jie shu chou you bu le su ji wang yi tian di shi suo bei ti hao 哭 , 惶 怖 无 计 。 顶 礼 帝 释 二 足 尊 已 , 白 帝 释 言 ku huang bu wu ji ding li di shi er zu zun yi bai di shi yan 洲 , 受 七 返 畜 生 身 , 即 受 地 狱 苦 。 从 地 狱 出 , zhou shou qi fan chu sheng shen ji shou di yu ku cong di yu chu

83. 83 拔 一 切 业 障 根 本 得 生 净 土 陀 罗 尼 ba yi qie ye zhang gen ben de sheng jing tu tuo luo ni 南 无 阿 弥 多 婆 夜 。 哆 他 伽 哆 夜 。 哆 地 夜 他 。 nan mo a mi duo po ye duo ta qie duo ye duo di ye ta 阿 弥 利 哆 婆 毗 。 阿 弥 利 哆 。 悉 耽 婆 毗 。 a mi li duo po bi a mi li duo xi dan po pi 加 弥 腻 。 加 加 那 。 积 多 迦 利 。 娑 婆 诃 。 x3 or x7 jia mi ni jia jia na zhi duo jia li sa po he 阿 弥 利 哆 。 毗 迦 兰 帝 。 阿 弥 利 哆 。 毗 迦 兰 哆 。 a mi li duo pi jia lan di a mi li duo pi jia lan duo 往 生 净 土 神 咒

50. 50 天 帝 于 世 尊 所 , 受 此 陀 罗 尼 法 , 奉 持 还 于 本 天 tian di yu shi zun suo shou ci tuo luo ni fa feng chi huan yu ben tian 住 天 子 , 满 其 七 日 , 汝 与 善 住 俱 来 见 我 。 尔 时 zhu tian zi man qi qi ri ru yu shan zhu ju lai jian wo er shi , 授 与 善 住 天 子 。 尔 时 善 住 天 子 , 受 此 陀 罗 尼 shou yu shan zhu tian zi er shi shan zhu tian zi shou ci tuo luo ni 已 , 满 六 日 六 夜 , 依 法 受 持 , 一 切 愿 满 , 应 受 yi man liu ri liu ye yi fa shou chi yi qie yuan man ying shou 者 增 益 寿 命 。 天 帝 , 汝 将 我 此 陀 罗 尼 , 授 与 善 zhe zeng yi shou ming tian di ru jiang wo ci tuo luo ni shou yu shan

89. 89 南 无 苏 噜 婆 耶 。 怛 他 也 多 耶 。 怛 至 他 。 。 nan mo su lu po ye dan ta ye duo ye dan zhi ta an 苏 噜 苏 噜 。 钵 苏 噜 。 钵 苏 噜 娑 婆 诃 。 x3 su lu su lu ban lai su lu ban lai su lu sa po he 南 无 甘 露 王 菩 萨 摩 诃 萨 。 x3 nan mo gan lu wang pu sa mo he sa 。 诫 诫 囊 。 三 婆 。 伐 日 。 x3 an ye ye nang san po wa fa ri lai hong 甘 露 水 真 言 普 供 养 真 言

44. 44 经 于 耳 , 尽 此 一 身 , 更 不 复 受 。 jing yu er jin ci yi shen geng bu fu shou 解 脱 , 诸 飞 鸟 畜 生 含 灵 之 类 , 闻 此 陀 罗 尼 , 一 jie tuo zhu fei niao chu sheng han ling zhi lei wen ci tuo luo ni yi 佛 言 : 若 人 遇 大 恶 病 , 闻 此 陀 罗 尼 , 即 得 fo yan ruo ren yu da e bing wen ci tuo luo ni ji de 永 离 一 切 诸 病 , 亦 得 消 灭 , 应 堕 恶 道 , 亦 得 除 yong li yi qie zhu bing yi de xiao mie ying duo e dao yi de chu , 一 切 业 障 , 悉 皆 消 灭 , 一 切 地 狱 诸 苦 , 亦 得 yi qie ye zhang xi jie xiao mie yi qie di yu zhu ku yi de

35. 35 佛 如 来 , 一 生 补 处 菩 萨 , 同 会 处 生 , 或 得 大 姓 fo ru lai yi sheng bu chu pu sa tong hui chu sheng huo de da xing 灵 , 乃 至 蚁 子 之 身 , 更 不 重 受 。 即 得 转 生 , 诸 ling nai zhi yi zi zhi shen geng bu chong shou ji de zhuan sheng zhu 婆 罗 门 家 生 , 或 得 大 刹 利 种 家 生 , 或 得 豪 贵 最 po luo men jia sheng huo de da cha li zhong jia sheng huo de hao gui zui 胜 家 生 。 天 帝 , 此 人 得 如 上 贵 处 生 者 , 皆 由 闻 sheng jia sheng tian di ci ren de ru shang gui chu sheng zhe jie you wen 狗 、 蟒 蛇 、 一 切 诸 鸟 , 及 诸 猛 兽 , 一 切 蠢 动 含 gou mang she yi qie zhu niao ji zhu meng shou yi qie chun dong han

88. 88 。 娑 摩 。 娑 摩 。 弥 摩 囊 。 an suo mo lai suo mo lai mi mo nang 萨 缚 诃 。 摩 诃 斫 迦 。 x3 sa po he mo he zhuo jia lai wa hong 。 三 跋 。 三 跋 。 。 x3 an san ba lai san ba lai hong 南 无 萨 怛 他 多 。 缚 噜 积 蒂 。 nan mo sa wa dan ta ye duo wa lu ji di 普 回 向 真 言 变 食 真 言

37. 37 着 。 天 帝 , 若 有 众 生 , 持 此 陀 罗 尼 , 亦 复 如 是 zhuo tian di ruo you zhong sheng chi ci tuo luo ni yi fu ru shi 檀 金 , 明 净 柔 软 , 令 人 喜 见 , 不 为 秽 恶 之 所 染 tan jin ming jing rou ruan ling ren xi jian bu wei hui e zhi suo ran 。 乘 斯 善 净 , 得 生 善 道 。 天 帝 , 此 陀 罗 尼 所 在 cheng si shan jing de sheng shan dao tian di ci tuo luo ni suo zai 之 处 , 若 能 书 写 流 通 , 受 持 读 诵 , 听 闻 供 养 , zhi chu ruo neng shu xie liu tong shou chi du song ting wen gong yang 。 若 诸 众 生 持 此 陀 罗 尼 , 亦 复 如 是 , 亦 如 阎 浮 ruo zhu zhong sheng chi ci tuo luo ni yi fu ru shi yi ru yan fu

87. 87 毗 杀 逝 。 毗 杀 社 。 三 没 揭 蒂 。 娑 诃 。 x3 pi sha shi pi sha she san mo jie di suo he 南 谟 薄 伽 伐 蒂 。 毗 杀 社 。 居 噜 薜 琉 璃 。 nan mo bo qie fa di pi sha she ju lu bi liu li 三 藐 三 勃 陀 耶 。 怛 侄 他 。 。 毗 杀 逝 。 san miao san bo tuo ye dan zhi ta an pi sha shi 钵 喇 婆 。 喝 舍 也 。 怛 陀 揭 多 耶 。 阿 喝 蒂 。 bo lai po he lai she ye dan tuo jie duo ye a lai he di 药 师 咒

14. 14 命 终 之 后 , 生 赡 部 洲 , 七 返 受 畜 生 身 。 受 七 身 ming zhong zhi hou sheng zhan bu zhou qi fan shou chu sheng shen shou qi shen , 闻 有 声 言 , 善 住 天 子 , 却 后 七 日 , 命 将 欲 尽 。 wen you sheng yan shan zhu tian zi que hou qi ri ming jiang yu jin 已 , 即 堕 诸 地 狱 。 从 地 狱 出 , 希 得 人 身 。 生 贫 yi ji duo zhu di yu cong di yu chu xi de ren shen sheng pin 贱 家 , 而 无 两 目 。 天 帝 , 云 何 令 我 得 免 斯 苦 。 jian jia er wu liang mu tian di yun he ling wo de mian si ku : 听 我 所 说 , 我 与 诸 天 女 共 相 围 绕 , 受 诸 快 乐 ting wo suo shuo wo yu zhu tian nü gong xiang wei rao shou zhu kuai le

39. 39 上 。 天 帝 , 彼 诸 众 生 , 所 有 罪 业 , 应 堕 恶 道 地 shang tian di bi zhu zhong sheng suo you zui ye ying duo e dao di , 其 影 映 身 , 或 风 吹 陀 罗 尼 幢 等 上 , 尘 落 在 身 qi ying ying shen huo feng chui tuo luo ni chuang deng shang chen luo zai shen 狱 畜 生 , 阎 罗 王 界 , 饿 鬼 界 , 阿 修 罗 身 恶 道 之 yu chu sheng yan luo wang jie e gui jie a xiu luo shen e dao zhi 苦 , 皆 悉 不 受 , 亦 不 为 罪 垢 染 污 。 天 帝 , 此 等 ku jie xi bu shou yi bu wei zui gou ran wu tian di ci deng 、 族 姓 男 、 族 性 女 , 于 幢 等 上 , 或 见 或 与 相 近 zu xing nan zu xing nü yu chuang deng shang huo jian huo yu xiang jin

51. 51 法 , 希 有 明 验 , 甚 为 难 得 , 令 我 解 脱 。 尔 时 帝 fa xi you ming yan shen wei nan de ling wo jie tuo er shi di 量 , 甚 大 欢 喜 , 高 声 叹 言 : 希 有 如 来 , 希 有 妙 liang shen da huan xi gao shen tan yan xi you ru lai xi you miao 释 至 第 七 日 , 与 善 住 天 子 , 将 诸 天 众 , 严 持 华 shi zhi di qi ri yu shan zhu tian zi jiang zhu tian zhong yan chi hua man 、 香 末 香 、 宝 幢 盖 、 天 衣 璎 珞 , 微 妙 庄 严 tu xiang mo xiang bao chuang fan gai tian yi ying luo wei miao zhuang yan 一 切 恶 道 等 苦 , 即 得 解 脱 , 住 菩 提 道 , 增 寿 无 yi qie e dao deng ku ji de jie tuo zhu pu ti dao zeng shou wu

34. 34 恶 业 重 障 , 应 受 种 种 流 转 生 死 , 地 狱 饿 鬼 畜 生 e ye zhong zhang ying shou zhong zhong liu zhuan sheng si di yu e gui chu sheng 帝 , 若 人 须 臾 得 闻 此 陀 罗 尼 , 千 劫 已 来 , 积 造 di ruo ren xu yu de wen ci tuo luo ni qian jie yi lai ji zao 、 阎 罗 王 界 、 阿 修 罗 身 、 夜 叉 、 罗 刹 鬼 神 、 布 yan luo wang jie a xiu luo shen ye cha luo cha gui shen bu 单 那 、 羯 吒 布 单 那 、 阿 波 娑 摩 罗 、 蚊 虻 、 龟 、 dan nuo jie zha bu dan nuo a bo suo mo luo wen meng gui 嘱 于 汝 。 天 帝 , 汝 当 善 持 守 护 , 勿 令 忘 失 。 天 zhu yu ru tian di ru dang shan chi shou fu wu ling wang shi tian

86. 86 南 谟 喝 怛 那 。 哆 夜 耶 。 。 nan mo he lai dan na duo lai ye ye qie lai qie lai 俱 住 俱 住 。 摩 摩 。 虎 。 。 贺 贺 。 ju zhu ju zhu mo lai mo lai hu lai hong he he 苏 怛 。 。 泼 抹 。 娑 婆 诃 。 x3 su dan nu hong po mo nu sa po he 补 阙 真 言 。 呼 鲁 呼 鲁 。 社 曳 穆 契 莎 诃 。 x3 an hu lu hu lu she ye mu qi suo he 补 阙 圆 满 真 言

29. 29 布亚 - 布亚 。 细亚 - 细亚 。 Buddhya Buddhya Siddhya Siddhya • 布达亚 - 布达亚 。 Bodhaya Bodhaya • 维伯达亚 - 维伯达亚 。 Vibodhaya Vibodhayae • 莫迦亚 - 莫迦亚 。 Motsaya Motsaya • 维莫迦亚 - 维莫迦亚 。 Vimotsaya Vimotsaya • 苏达亚 - 苏达亚 。 Shodhaya Shodhaya • 维苏达亚 - 维苏达亚 。 Vishodhaya Vishodhaya • 萨曼特那 - 莫迦亚 - 莫迦亚 。 Samantena Motsaya Motsaya • 萨曼他 - 拉斯密 - 巴利苏爹 。 Samanta Rasmi Parishuddhe •

24. 24 萨瓦 - 他达嘎达 。 Sarva Tathagata • 苏嘎他 - 帕拉 - 瓦辰 - 阿利他 - Sugata Vara Vacana Amrita 阿比须给 。 Abhishekera • 玛哈目达 - 曼他 - 巴爹 。 Mahamudra Mantra Padaih • 阿哈惹 - 阿哈惹 。 Ahara Ahara • 玛玛 - 阿尤 - 三达拉尼 。 Mama Ayus Sandharani • 休达亚 - 休达亚 。 Shodhaya Shodhaya • 维殊达亚 - 维殊达亚 。 Vishodhaya Vishodhaya • 嘎歌呢 - 耍巴瓦 - 维苏爹 。 Gagana Svabhava Vishuddhe •

23. 23 嗡 - 南谟巴嘎瓦帝 - 萨瓦 - 洛嘎呀 - Om Namo Bhagavate Sarva Trailokya • 巴提维斯他亚 。 Prativishishtaya • 布达亚 - 帝 - 南玛哈 。 Buddhaya Te Nama • 得亚他 - 嗡 - 布隆 - 布隆 - 布隆 。 Tayatha Om Bhrum Bhrum Bhrum • 休达亚 - 休达亚 。 Shodhaya Shodhaya • 维殊达亚 - 维殊达亚 - 阿萨玛 - Vishodhaya Vishodhaya Asama 萨曼他 - 阿瓦巴 - 斯巴惹呢 - 歌地 。 Samanta Avabha Spharana Gati • 嘎歌呢 - 耍巴瓦 - 维苏爹 。 Gagana Svabhava Vishuddhe • 阿比须参度 - 曼 。 Abhishintsantu Mam •

25. 25 乌斯尼沙 - 维迦亚 - 巴利苏爹 。 Usnisha Vijaya Parishuddhe • 萨哈瑟 - 拉密 - 三楚帝爹 。 Sahasra Rasmi Sanytsodite • 萨瓦 - 他达嘎达 - 阿瓦洛基尼 。 Sarva Tathagata Avalokini • 萨 - 巴拉蜜他 - 巴利布然尼 。 Sat Paramita Paripurani • 萨瓦 - 他达嘎达 - 玛爹 。 Sarva Tathagata Mate • 达萨 - 布米 - 巴地递爹 。 Dasha Bhumi Pratishthite • 萨瓦 - 他达嘎达 - 喜爹呀 。 Sarva Tathagata Hridaya • 阿地达那 - 阿地帝爹 。 Adhishthana Adhishthite • 木爹 - 木爹 - 马哈 - 木爹 。 Mudre Mudre Maha Mudre •

27. 27 布爹歌提 - 巴利苏爹 。 Bhutakoti Parishuddhe • 维普他 - 菩提 - 苏爹 。 Visphuta Buddhi Shuddhe • 嘻 - 嘻 - 迦亚 - 迦亚 。 He He Jaya Jaya • 维迦亚 - 维迦亚 。 斯马拉 - 斯马拉 。 Vijaya Vijaya • Smara Smara • 斯帕拉 - 斯帕拉 。 Sphara Sphara • 斯帕拉亚 - 斯帕拉亚 。 Spharaya Spharaya • 萨瓦 - 布达 - 阿地达那 - 阿地帝爹 。 Sarva Buddha Adhishthana Adhishthite • 苏爹 - 苏爹 。 布爹 - 布爹 。 Shuddhe Shuddhe • Buddhe Buddhe • 瓦杰 - 瓦杰 - 马哈 - 瓦杰 。 Vajre Vajre Maha Vajre •

28. 28 苏瓦杰 - 瓦迦 - 嘎别 - 加亚 - 嘎别 。 Suvajre Vajra Garbhe Jaya Garbhe • 维加亚 - 嘎别 。 瓦迦 - 佐拉 - 嘎别 。 Vijaya Garbhe • Vajra Dzola Garbhe • 瓦作拔贝 。 瓦迦 - 三巴贝 。 Vajrodbhave • Vajra Sambhave • 瓦杰 - 瓦利尼 。 Vajre Vajrini • 瓦然 - 巴瓦都 - 玛玛 - 萨利燃 。 Vajram Bhavatu Mama Shariram • 萨瓦 - 萨多南迦 - 卡亚 - 帕利苏地 。 Sarva Sattvananytsa Kaya Parishuddhir • 巴瓦图 - 密 - 萨达 - 萨瓦 - 嘎提 。 Bhavatu Me Sada Sarva Gati • 巴利苏地迦 。 萨瓦 - 他达嘎他迦 Parishuddhishtsa • Sarva Tathagatashtsa • 曼 - 萨玛瓦萨彦图 。 Mam Samasvasayantu •

26. 26 瓦迦 - 卡亚 - 三哈他那 - 巴利苏爹 。 Vajra Kaya Samhatana Parishuddhe • 萨瓦 - 卡玛 - 阿瓦拉那 - 维殊爹 。 Sarva Karma Avarana Vishuddhe • 帕提尼 - 瓦他亚 - 玛玛 - 阿尤 。 Pratini Vartaya Mama Ayur • 维殊爹 - 萨瓦 - 他达嘎达 。 Vishuddhe Sarva Tathagata • 萨玛亚 - 阿地达那 - 阿地帝爹 。 Samaya Adhishthana Adhishthite • 嗡 - 穆尼 - 穆尼 - 马哈 - 穆尼 。 Om Muni Muni Maha Muni • 维穆尼 - 维穆尼 - 马哈 - 维穆尼 。 Vimuni Vimuni Maha Vimuni • 马提 - 马提 - 马哈 - 马提 。 Mati Mati Maha Mati • 马玛提 - 苏马提 - 他达他 。 Mamati Sumati Tathata •

Views

 • 1179 Total Views
 • 860 Website Views
 • 319 Embeded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 2 ebs.thekchencholing.org:8069
 • 2 cse.google.com
 • 4 thekchencholing.org
 • 2 122.11.177.137
 • 3 tccl.fortiddns.com:8089